Skip to Content

 

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παρακαλούμε να διαβάσετε όλους τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις πριν την οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού Ιστότοπου E-logistika.gr . Mε την συνέχιση και παραμονή στην πλοήγησή σας στον δικτυακό –Ιστότοπο E-logistika.gr , ή τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας παρέχεται από αυτόν, δηλώνετε ότι ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ όλων των υπηρεσιών του.

Το E-logistika.gr διατηρεί κάθε δικαίωμα διόρθωσης, αφαίρεσης ή προσθήκης όρων και προϋποθέσεων οποιαδήποτε στιγμή, Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών τακτικά.

Η χρήση του δικτυακoύ –Ιστότοπου E-logistika.gr , ή οποιασδήποτε παρεχόμενης από αυτόν υπηρεσίας, μετά την ανακοίνωση των τροποποιήσεων των όρων και των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών αποτελεί αυτόματα ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, όπως έχουν τροποποιηθεί. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις υπηρεσιών, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τον δικτυακό χώρο του E-logistika.gr.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού χώρου με την επωνυμία E-logistika.gr συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, φωτογραφιών, video, ήχων και γραφικών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας. To E-logistika.gr προστατεύεται επίσης ως συλλογική εργασία από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και από άλλους νόμους και συμβάσεις.

Αναγνωρίζετε ότι τo E-logistika.gr έχει αναπτυχθεί, συλλεχθεί, προετοιμαστεί, διορθωθεί, επιλεγεί και από άλλες πηγές πληροφόρησης διαμέσου της εφαρμογής μεθόδων και τυποποιήσεων που αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται με τη δαπάνη σημαντικού χρόνου, προσπάθειας και χρημάτων και συνθέτει πολύτιμη πνευματική ιδιοκτησία και βιομηχανικό μυστικό τo E-logistika.gr και άλλων εταιρειών, με τις οποίες συνεργάζεται για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου του παρών τo E-logistika.gr
Δεν έχετε δικαίωμα αντιγραφής περιεχομένου του Portal ή τμήματός παρά μόνο για προσωπικούς σκοπούς και όχι εμπορικούς ή προώθησης του περιεχομένου του σε τρίτους για οποιοδήποτε λόγο.

To E-logistika.gr προσπαθεί προκειμένου οι παρέχουσες πληροφορίες και το περιεχόμενο να είναι αξιόπιστες και ορθές παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για παραλήψεις ή λάθη από τις συνεργαζώμενες πηγές άντληση πληροφοριών .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αξιολογούν τις πληροφορίες και να ενεργούν βασιζόμενοι στην δική τους ευχέρεια και κρίση και μόνο, καθώς δεν φέρει καμία ευθύνη για παρότρυνση χρήσης και εφαρμογής των πληροφοριών.

Ειδικότερα τα έντυπα τα οποία υπάρχουν στην βιβλιοθήκη του Portal όπως  τα υποδείγματα καταστατικών,υποδείγματα πρακτικών ,ιδιωτικά συμφωνητικά παρέχονται με την άδεια της Creative commons και το δικηγορικό γραφείο του Κου Παραδείση,

Σας ενημερώνουμε ότι πέραν των ακόλουθων όρων απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διαταραχή των συζητήσεων ή άλλης μορφής επικοινωνιών που γίνονται σε πραγματικό χρόνο, με την αποστολή επαναληπτικών ή και ασκόπων μηνυμάτων. Αντίστοιχα, απαγορεύεται η αποστολή επαναλαμβανόμενων, ενοχλητικών, συνειδητά υπέρογκων ή ανούσιων μηνυμάτων σε υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου (όπως email και μηνύματα που σκοπεύουν στην επιβάρυνση των συστημάτων του E-logistika.gr (bombing, spamming).

Χρήση της Υπηρεσίας

Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της υπηρεσίας για την ενέργεια αθέμιτων πράξεων για παράδειγμα spamming καθώς και η αντιγραφή και χρησιμοποίηση ολόκληρης ή μέρους της χωρίς την έγκριση της. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υλικού του E-logistika.gr για δημιουργία νέου ιστοχώρου και πρόσβαση σε αυτό οποιουδήποτε φυσικού και νομικού προσώπου.

Περιορισμός Ευθύνης

Δεν παρέχεται καμμία εγγύση στις προσφερόμενες υπηρεσίες και οι χρήστες αποδέχονται τη χρησιμοποίηση του E-logistika.gr με δική τους ευθύνη. Απαγορεύεται η αναδιανομή υλικού και πληροφοριών από οποιοδήποτε τμήμα του E-logistika.gr από τους χρήστες, παρά μόνο για προσωπική τους χρήση και μόνο. Για δική σας εξυπηρέτηση και χρησιμοποίηση παρέχονται οι υπηρεσίες μέσω συνδέσμων οι οποίες είναι ανεξάρτητες του Δικαιούχου. Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόσβαση στο E-logistika.gr και συνδέονται με άλλες εταιρείες δεν θεωρείται υπεύθυνη σε καμμία περίπτωση η E-logistika.gr.

Επίσης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το E-logistika.gr για ζημιά από προσφερόμενες υπηρεσίες , την χρήση τους, και γενικότερα από την ενημέρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των χρηστών, μέσω Ημερολογίου Προθεσμιών.

Οι χρήστες φέρουν την υποχρέωση να διασταυρώνουν τις πληροφορίες και ημερομηνίες για αποφυγή λαθών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε ενέργεια τους, το portal σε καμμία περίπτωση δεν προτρέπει κανέναν σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια και ως εκ τούτου κανείς δεν μπορεί να αξίωσει αποζημίωση από Portal E-logistika.gr, σε διαφορετική περίπτωση απαγορεύεται αυστηρώς η παραμονή του στο Portal και η χρήση των πληροφοριών και Υπηρεσιών του.

Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του E-logistika.gr για άλλο σκοπό εκτός από προσωπικό. Δεν μπορούν να το χρησιμοποιούν για προβολή μηνυμάτων εμπορικού ή άλλου περιεχομένου παρά μόνο για το σκοπό που έχει δημιουργηθεί. Το παρόν portal έχει ως αρμοδιότητα να απαντήσει σε ερωτήσεις λογιστικού –φοροτεχνικού και ενημερωτικού περιεχόμενου.

Το E-logistika.gr περιέχει links σε άλλους δικτυακούς τόπους, οι όπoiοι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του E-logistika.gr και συνεπώς το E-logistika.gr δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους.

Τα Downloads περιέχει προγράμματα που είναι διαθέσιμα στο κοινό και αποτελούν ιδιοκτησία των δημιουργών τους και δεν μπορούν να τα χρησιμοποιηθούν από άλλους παρά μόνο με τη γραπτή σύνεση των δημιουργών τους.

Ημερολόγιο Προθεσμιών το ημερολόγιο βασίζεται στην νομοθεσία και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή. Παρόλα αυτά θα θέλαμε να ελέγχετε τις πληροφορίες για τυχόν λάθη.

Επίσης οι απαντήσεις οι οποίες δίνονται στους επισκέπτες μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) είναι ενδεικτικές και μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών.Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή προς συγκεκριμένη ενέργεια χωρίς την διασταύρωση των πληροφοριών από τους ίδιους τους επισκέπτες.

Το E-logistika.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή παρερμηνείες που προέκυψαν από απαντήσεις που δόθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Πνευματική Ιδιοκτησία -Περιορισμοί χρήσης

H χρησιμοποίηση του E-logistika.gr δεν επιτρέπεται για παράνομο σκοπό ή με τέτοιο τρόπο που να μην είναι σύμφωνος με τους όρους χρήσης. Οι χρήστες υποχρεούνται να το χρησιμοποιούν μόνο για προσωπική χρήση και δικό τους όφελος. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μετάβαση ή διάθεση για όφελος τρίτου. Δεν επιτρέπεται η διάθεση πληροφοριών με τέτοιο τρόπο που θα μπορούσε να θεωρηθεί ανταγωνιστικός με τις δραστηριότητες της.

Επίσης, απαγορεύεται η πώληση τμήματος της παρεπόμενης υπηρεσίας και διάθεση της σε άλλο μέσο ενημέρωσης πχ τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την πληροφορία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτο ούτε για την κατασκευή βάσεων δεδομένων ούτε για βελτίωση ήδη υπάρχουσας βάσης και συμφωνία με τρίτους.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση των εμπορικών σημάτων , εμπορικών τίτλων της με τέτοιο τρόπο που να δίνεται η εντύπωση ότι τα συγκεκριμένα σήματα ανήκουν σε εσάς η ότι χρησιμοποιούνται από εσάς με έγκριση της.

Αποστολή υλικού προς τον «Ιστότοπο»

Στις περιπτώσεις που οι νόμιμοι εκπρόσωποι της E-logistika.gr λάβουν υλικό στον ιστοτοπο από τρίτο τότε αυτομάτως παραχωρείται στην υπηρεσία το δικαίωμα χρήσης, τροποποίησης, αναπαραγωγής ,διανομής , και διάθεσης του υλικού στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή ή με τεχνολογία υπάρχουσα ή που θα αναπτυχθεί στο μέλλον.
Επιπλέον το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τρίτα άτομα για προσωπική τούς χρήση. Το υλικό αυτό αναγνωρίζεται ως δικό σας και έχετε όλα τα πνευματικά δικαιώματα για την αξιοπιστία του, καθώς και ότι δεν παραβιάζει από τη χρησιμοποίηση του τους όρους χρήσης και δεν θα βλάψει κανένα είτε νομικό είτε φυσικό πρόσωπο και θα έχετε την ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις που σχετίζονται από την χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου υλικού.

Η E-logistika.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα καλύψει καμία υποχρέωση που θα προκύψει από οποιοδήποτε υλικό που εστάλη από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο.

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το οποίο πηγάζει το περιεχόμενο έχει την ευθύνη για δημοσίευση κειμένων, γραφικών ή άλλων πηγών στις ιστοσελίδες. Δηλαδή η δημοσίευση, αποστολή υλικού από χρήστη που είναι και μέλος είναι δική του ευθύνη για ότι δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες. Εξαιτίας του μεγέθους υλικού που δέχεται και αποστέλλει ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που δημοσιεύονται από τους χρήστες -μέλη στις υπηρεσίες του ιστότοπου και συνεπώς δεν εγγυάται για την αξιοπιστία του υλικού αυτού.

Επίσης ο χρήστης-μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι εισερχόμενος στις ιστοσελίδες δημοσίων συζητήσεων μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο «Ιστοτοπος», για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από την ανάγνωση ή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του «Ιστοτόπου». Σε περίπτωση πoυ ο «Ιστότοπος» λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Όλα τα περιεχόμενα του forum αποτελούν προσωπικές απόψεις των συμμετεχόντων, καθώς επίσης και οι τυχόν προβλέψεις για μετοχές ή την πορεία δεικτών, με κανέναν τρόπο δεν εκφράζουν την επίσημη άποψη του "Ιστοτόπου". Οι τυχόν προτάσεις σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτάσεις αγοράς, πώλησης ή διακράτησης τίτλων και στο φέροντα την πρόταση σε καμία περίπτωση δε μπορεί να καταλογισθεί οποιαδήποτε ευθύνη.

Προσωπικά δεδομένα

Η E-logistika.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχετε εθελοντικά σε αυτήν και τα οποία ενδεχομένως περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, αριθμούς πιστωτικών σας καρτών, πληροφορίες τιμολόγησης, κ.λπ. Η «Εταιρεία» χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα προκειμένου να επικοινωνεί μαζί σας - και με τη συγκατάθεσή σας - προκειμένου σε κάποιες περιπτώσεις να σας παράσχει πληροφόρηση, ειδικές προσφορές και ενημέρωση.
Οι σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).Η E-logistika.gr ενδέχεται να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εφόσον κρίνει ότι η αποκάλυψη αυτή είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με τους νόμους ή κατόπιν δικαστικής κλήτευσης, κρατικού αιτήματος, ή άλλης νόμιμης διαδικασίας.

Για την προστασία των συμφερόντων, δικαιωμάτων, ασφάλειας ή ιδιοκτησίας της E-logistika.gr ή τρίτων με τους οποίους συνεργάζεται, για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε όρος υπηρεσίας του "Ιστοτόπου" που απαιτεί τέτοια αποκάλυψη, για την παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων που έχετε αιτηθεί, για να σας παρασχεθούν πληροφορίες, ειδικές προσφορές ή διαφημίσεις για τις οποίες έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των συστημάτων της. Η E-logistika.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να περιορίσει το βαθμό αποκάλυψης των προσωπικών σας δεδομένων.

Περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων

Το περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων, υπηρεσιών, αγαθών, ή διαφημίσεων που μπορεί να διασυνδεθούν δεν συντηρούνται ή ελέγχονται από την E-logistika.gr Ως εκ τούτου, δεν φέρει ευθύνη για την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, ή την ορθότητα άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων, υπηρεσιών, ή αγαθών που ενδεχομένως να διασυνδεθούν με, ή να διαφημιστούν.

Άρνηση και Περιορισμός Ευθύνης

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ότι η χρήση των Υπηρεσιών του εν λόγου Portal πραγματοποιήτε από μέρους σας αποκλειστικά και μόνο με δική σας ευθύνη και γνωρίζετε το ότι σας παρέχεται καθώς ότι εμπεριέχεται σε αυτήν, συμπεριλαμαβανόμενου και του περιεχομένου, παρέχονται εξολοκλήρου ως έχουν και μόνο .

Η E-logistika.gr δεν εγγυάται τη συμβατότητα των Υπηρεσιών της με τον εξοπλισμό σας ή ότι στις ηλεκτρονικές επιστολές που σας αποστέλλονται , δεν υπάρχουν λάθη ή ιοί ή οποιασδήποτε μορφής αρχεία που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα τέτοιων καταστροφικών αρχείων.

Συμφωνείτε ότι οι Προμηθευτές της και οι λοιποί συνδεόμενοι με την E-logistika.gr δεν φέρουν ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε ζημία, είτε αυτή προκλήθηκε από αμέλεια της των υπαλλήλων της και των συνδεόμενων με αυτή ή προκλήθηκαν από ο,τιδήποτε και οποιονδήποτε με τον οποίο σχετίζεται . Η E-logistika.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, για ζημίες, ποινές, συμπτωματικές ή επακόλουθες βλάβες, ή για κάθε απαίτηση εναντίον της E-logistika.gr από οποιαδήποτε τρίτη πλευρά, ή για οποιοδήποτε σφάλμα, ανακρίβεια, παράλειψη, καθυστέρηση, ή οποιαδήποτε άλλη ανεπάρκεια στις υπηρεσίες που παρέχει, οι οποίες προκλήθηκαν από τον εξοπλισμό του Ηλεκτρονικού σας Υπολογιστή ή από τη χρήση των υπηρεσιών της διαμέσου του εξοπλισμού αυτού.

Είναι φυσικό ότι με την είσοδο σας στο E-logistika.gr αποδέχεστε ότι δεν εγγυάται το portal για την ακολουθία, ορθότητα, πληρότητα, ή ενημέρωση του περιεχομένου του, καμία από τις περιεχόμενες στον "ιστότοπο" πληροφορίες δεν αποτελεί προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση για οποιοδήποτε σκοπό ή ενέργεια, ή δεν συνθέτει νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή.

Η υπηρεσία Online Λογιστής παρέχει απαντήσεις στους χρήστες χωρίς να φέρει ευθύνη ο κόμβος για την ορθότητα αυτών και δεν αποτελεί προτροπή για τη λήψη αποφάσεων.Ο αριθμός των ερωτήσεων εξαρτάται από το συνδρομητικό πακέτο που επιλέγει ο χρήστης ήτοι : Τριμηνιαία συνδρομή 20 ερωτήσεις,εξαμηνιαία συνδρομή 30 ερωτήσεις,ετήσια συνδρομή 50 ερωτήσεις.Η συνδρομή στην υπηρεσία μπορεί να γίνει και ανάλογα με τον αριθμό των ερωτήσεων που επιθυμεί να υποβάλλει ο χρήστης με ελάχιστο όριο ερωτήσεων τις 10 ερωτήσεις μετά από υποβολή αίτησης για υποβολή προσφοράς εκ μέρους του κόμβου.

Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν τις υπηρεσίες του E-logistika.gr εκχωρούν στο portal το δικαίωμα χρήσης του ονόματος και του λογότυπού τους για την εξυπηρέτηση των αναγκών προσέλκυσης υποψηφίων και προώθησης των υπηρεσιών του.

Σε περίπτωση κατάργησης ή νομοθετικής ακύρωσης κάποιων από τους παραπάνω όρους, αυτό δεν θίγει το υπόλοιπο που παραμένει ενεργό. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν σε σχέση με τα παραπάνω είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Newsletters
Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του E-logistika.gr ζητούνται τα εξής στοιχεία :
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης - E-mail και Τηλέφωνο επικοινωνίας . Το E-logistika.gr μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Είστε ενήμεροι και αποδέχεστε ότι μπορεί να εκτεθείτε σε μηνύματα που θίγουν τη προσωπικότητά σας και δεν είναι ηθικά ή νόμιμα. το E-logistika.gr δεν φέρει ευθύνη για τέτοια μηνύματα που αλλάζουν τον αρχικό σκοπό του ιστοτόπου και οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να τα διαγράψουν.
0ι χρήστες ενδεικτικά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπο για αποστολή πληροφοριών που ενδέχεται να μην είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, να έχουν χαρακτήρα παραπλανητικό, προσβλητικό για την αξιοπρέπεια του ατόμου.
Με κάθε μέσο ή τρόπο να βλάπτει ανήλικα άτομα.
Αλλοίωση των διακριτικών των χρηστών με αποτέλεσμα να παραπλανούν τον χρήστη όσον αφορά το φόρουμ και την προέλευσή των πληροφοριών. Η εμφάνιση πληροφοριών κάθε μορφής που παραβιάζει τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ενας μόνο κωδικός θα χρησιμοποιείται από τον κάθε χρήστη/μέλος για την πρόσβασή του στο φόρουμ.

Οι εκφραζόμενες απόψεις των χρηστών δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αποδεχόμενες από τον ιστότοπο με κανέναν τρόπο ενώ παράλληλα οι υπεύθυνοι του συγκεκριμένου τόπου μπορούν να εκφέρουν την άποψη τους χωρίς να θεωρούνται απαραίτητα απόψεις του τόπου.

Δεν πραγματοποιείται έλεγχος των πληροφοριών που δημοσιεύεται από τούς χρήστες. Για παράπονα που δημιουργούνται από τέτοιας μορφής παράπονα οι θιγόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στους διαχειριστές.

Oι υπεύθυνοι και διαχειριστές του τόπου έχουν δικαίωμα να μην εμφανίσουν πληροφορίες που είναι αντίθετες με τους όρους χρήσης. Οι διαχειριστές φέρουν το δικαίωμα αλλάζουν τη θέση σε διαφημίσεις και δημοσιεύσεις που καταχωρήθηκαν σε λάθος σημεία.

Οι απαντήσεις που καταχωρείτε θα πρέπει να είναι σχετικές με το θέμα της αρχικής δημοσίευσης. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις αλλοιώνουν το αρχικό θέμα, οι συντονιστές διατηρούν το δικαίωμα να τις διαγράψουν.

Εγγραφή και Δημιουργία Λογαριασμού

Ως μέρος της απαραίτητης διαδικασίας εγγραφής και της δημιουργίας λογαριασμού προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα μέρη του Portal στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτά που απαιτούν πληρωμή για την πρόσβαση, θα επιλέξετε ένα όνομα χρήση (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password).

Οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την εγγραφή σας, δηλώνετε ότι είναι όλες ακριβείς, αληθείς και χρονολογικά ενημερωμένες. Δεν θα επιλέξετε ένα όνομα χρήστη το οποίο χρησιμοποιείται ήδη από άλλο πρόσωπο, δε θα χρησιμοποιήσετε όνομα χρήστη στο οποίο έχει δικαιώματα άλλο πρόσωπο χωρίς την έγκριση του προσώπου αυτού και δε θα χρησιμοποιήσετε όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης που ενδέχεται να είναι προσβλητικό ή ανάρμοστο.

Οι τιμές των συνδρομητικών πακέτων του κόμβου επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Η Εταιρεία E-logistika.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη δημιουργία του λογαριασμού σας βασιζόμενη στην αδυναμία της να επαληθεύσει την αυθεντικότητα των πληροφοριών της εγγραφής σας. Επίσης συμφωνείτε ότι θα είστε υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού πρόσβασής σας.

Είστε πλήρως υπεύθυνος για τη συνολική χρήση και δραστηριότητα του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της χρήσης του λογαριασμού από τρίτους εξουσιοδοτημένους από εσάς να χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού σας, στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς πρότερη ενημέρωση. Μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία του λογαριασμού σας οποιαδήποτε στιγμή.