Ψουρούκας Πασχάλης    |    Λογιστής - Φοροτεχνικός    |    2310.522.223

Espa

Χαίρετε είμαι ο

Ψουρούκας ΠασχάληςΛογιστής - Φοροτεχνικός

Σας καλωσορίζω στην διαδικτυακή πύλη του λογιστικού μας γραφείου, το οποίο συνεργάζεται με Εταιρείες Εμπορικές (λιανικό – χονδρικό εμπόριο), Κατασκευαστικές, Μεταποιητικές, Αεροπορικές, Τουριστικές (κατασκηνώσεις, τουριστικά γραφεία κ.α.) και Παροχής διαφόρων υπηρεσιών θέλοντας να χτίσουμε μία ισχυρή και μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με κύρια χαρακτηριστικά την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία, σε ένα συνεχώς εναλλασσόμενο φορολογικό και οικονομικό περιβάλλον προσφέροντάς σας ασφάλεια και σιγουριά.

Λογιστικό Γραφείο

Υπηρεσίες

Τήρηση λογιστικών βιβλίων

Μισθολόγιο

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

Παροχή φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα

Παροχή φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων

Λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικό ή και διπλογραφικό σύστημα σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ

Οργάνωση και επίβλεψη λογιστικού τμήματος των επιχειρήσεων

Ενημέρωση, παρακολούθηση και αποτύπωση των λογιστικών εγγραφών

Παροχή συμβουλών σχετικά με τη λογιστική διαχείριση των επιχειρήσεων

Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις

Παροχή φορολογικών συμβουλών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων

Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων

Ενημέρωση, παροχή συμβουλών, καθοδήγηση σε θέματα μισθοδοσίας (εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία)

Παρακολούθηση και ενημέρωση των πελατών σχετικά με αλλαγές στη νομοθεσία που αφορούν την οικονομική τους δραστηριότητα (αλλαγές στη φορολόγηση, στην εργατική νομοθεσία κ.ο.κ.)

Σχετικά με Εμένα

Βασικός μου στόχος είναι η ανάπτυξη μιας αμφίδρομης σχέσης εμπιστοσύνης, καθώς και να καλύψω υπεύθυνα και αξιόπιστα τις απαιτήσεις των πελατών.

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή

09:00 - 14:00 

Copyright 2016. All Rights Reserved by NetWays
Close Menu